Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

leva
Piję piwo. Pogubiłem się, nie mam pojęcia które to już. Piję, bo nie chcę wiedzieć, co mogłoby się stać, gdybym nie pił. Bo nie wiem, czym mógłbym zająć ręce, jak przytępiać myśli. Świetny materiał na rasowego alkoholika - ja. 
— Ignacy Karpowicz, Niehalo
leva
Boli mnie głowa, ręce i nogi. Mięśnie, kości, paznokcie, włosy, zęby i serce. A najbardziej dusza.
— Anna Onichimowska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera

June 26 2015

2635 e263
Reposted fromamatore amatore vianikotyna nikotyna
leva
2620 bbfa 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vianikotyna nikotyna
leva
4109 3d9b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeksandra leksandra
leva
2584 c4d0
Reposted fromyouwillbeloved youwillbeloved vialeksandra leksandra
leva
8744 4485
Reposted frombjureczko bjureczko viacoffee coffee

June 22 2015

leva

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
leva
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent via21gramow 21gramow

June 21 2015

leva
9188 5043
3252 f755
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie
leva
7284 4d00 500
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viarusalkaa rusalkaa
leva
3861 62aa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadreality madreality
leva
8050 d577
Reposted fromindigestible indigestible viamadreality madreality
leva
2208 115c 500
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaWlodara Wlodara

June 17 2015

leva
0750 3685 500
Reposted frommakle makle viaalyouidiot alyouidiot

June 16 2015

leva
7566 de29
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaRecklessKid RecklessKid

April 21 2015

leva
2162 e73b 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl